Huisreglement

Iedereen die de Climbing Loft betreedt, moet volgende voorschriften naleven:

 1. Lees dit reglement en ga akkoord met de naleving ervan. Elke schending van dit reglement kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van het lid. Het lid kan dan geen schadevergoeding eisen. Huisdieren zijn niet toegestaan in de gebouwen.

 2. Roken en vapen zijn verboden.

 3. Toegang tot de klimvoorzieningen is verboden na gebruik van alcohol of andere middelen die ongepast zijn voor sportbeoefening.

 4. De klimvoorzieningen en matten zijn uitsluitend bedoeld voor de klimsport.

 5. Klimschoenen zijn verplicht tijdens de activiteit, evenals gepaste kleding.

 6. Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden om in de klimzone (klimvoorzieningen, matten ...) koptelefoons of oortjes te dragen.

 7. Ouders die hun kinderen begeleiden op de matten, moeten hun schoenen uitdoen; een volwassene mag niet meer dan twee minderjarigen begeleiden.

 8. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet in de zones voor volwassenen. Kinderen tussen 10 en 12 jaar mogen er klimmen onder toezicht van een volwassene of helemaal alleen als ze in het bezit zijn van een “Groene” Visarkose.

 9. Buiten de begeleide sessies zijn de zones voor kinderen alleen toegankelijk voor kinderen vanaf 3 jaar. Ouders zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun kinderen, die onderstaande veiligheidsvoorschriften moeten naleven.

 10. Er is altijd schriftelijke toestemming van de ouders vereist voor alle minderjarigen tussen 12 en 16 jaar die alleen komen boulderen en vanaf 16 jaar voor toprope klimmen.

 11. Lopen is ten strengste verboden in de hele Climbing Loft.

 12. De trainingsruimtes (wanden, balken, toestellen, hallen ...), sauna en fitnessruimte zijn strikt voorbehouden aan volwassenen.

 13. De sauna wordt afgeraden voor zwangere vrouwen of mensen die lijden aan bepaalde hart- of andere aandoeningen (infectieziekten, huidaandoeningen, hart- en luchtwegaandoeningen, lage of hoge bloeddruk, bloedsomloopstoornissen of diabetes). We raden in het algemeen aan om met uw arts te overleggen of uw aandoening een bezoek aan de sauna toelaat. Badkleding en een handdoek zijn er verplicht, net als vooraf douchen.

 14. Persoonlijke bezittingen (drinkfles, tas, flesjes magnesium ...) zijn niet toegestaan op de matten.

 15. Het is ten strengste verboden om op de matten te eten of te drinken. Houd ze schoon, gooi afval (flessen, papiertjes ...) in de daarvoor bestemde vuilbakken en houd alle voorzieningen schoon (vooral de kleedkamers en het sanitair).

 16. Voor het omkleden moet u gebruikmaken van de kleedkamers (bij de receptie zijn hangsloten te koop, zolang de voorraad strekt).

 17. Arkose is nooit aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke bezittingen in de kleedkamers of Climbing Loft.

 18. Bind uw haren best in een staartje bij elkaar en draag geen sieraden (horloges, kettingen, ringen, lange oorbellen ...).

 19. Goed opwarmen wordt sterk aangeraden voordat u aan een sessie begint. Doorloop ook best geleidelijk de verschillende moeilijkheidsgraden.

 20. We raden sterk af om van bovenaan een klimblok naar beneden te springen, dus daal zo ver mogelijk af via de witte grepen of andere grepen binnen handbereik.

 21. Loop of sta nooit onder een klimmer om elk risico te vermijden wanneer die zou vallen.

 22. Respecteer de loopzones en de zwarte lijnen op de tapijten van de zalen, vooral onder overhangende wanden en rond eilanden. Blijf altijd op voldoende afstand van andere klimmers en let goed op wanneer u zich verplaatst.

 23. Het is verboden om op de matten te zitten of te liggen.

 24. Het is (sterk) aangeraden om met twee of meer personen te oefenen (één persoon op de grond om ervoor te zorgen dat op de mat voldoende plaats vrij blijft om omlaag te komen).

 25. Het gebruik van magnesium in poedervorm is verboden bij het boulderen. Vloeibaar magnesium is wel toegelaten.

 26. Het is ten strengste verboden om veiligheidsuitrusting zoals grepen, haken/relais en zekeringspunten in de klimzalen voor toprope klimmen aan te passen of te verplaatsen.

 27. Elke afwijking aan deze voorzieningen moet bij het personeel van de zaal worden gemeld.

 28. Er wordt aan alle deelnemers gevraagd om aandacht te hebben voor de veiligheid en in te grijpen als ze getuige zijn vanrisicogedrag door de persoon in kwestie vriendelijk aan te spreken of het personeel van de zaal erop te wijzen. Het personeel heeft altijd het recht om de overtreder de toegang tot de voorzieningen geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

 29. Schade aan het materiaal wordt gefactureerd aan de gebruiker. Elk ongeval, hoe klein ook, moet worden gemeld bij de receptie.

Speciale voorwaarden voor toprope klimmen bij Arkose: a. Bij het eerste bezoek moeten alle klimmers bewijzen dat ze in staat zijn om de touwen vast te maken en zich correct te zekeren (vragenlijst “autonomie” of demonstratie). b. Leden die niet slagen voor de autonomietest hebben alleen toegang tot de voorzieningen onder begeleiding van een autonome klimmer die hen zal helpen en die voor hen instaat(niet meer dan twee beginners per “mentor”). Anders krijgt het lid enkel toegang tot de zalen met automatische zekeringssystemen. c. Voor toegang tot de ruimtes (met uitzondering van automatische zekeringen en bouldervoorzieningen) zonder een mentor moeten deelnemers die volgens het team van de receptie niet autonoom kunnen klimmen eerst een of meerdere groeps- of individuele lessen volgen, waarna de instructeur zal bevestigen dat ze de basistechnieken beheersen. d. Meld alle materiële afwijkingen (relais, touwen, haken, losse schroeven van grepen ...). e. Maak de touwen heel zorgvuldig en aandachtig vast. Dit gebeurt uitsluitend in de beugel van de klimgordel die daarvoor door de fabrikant is voorzien, zonder metalen verbindingsstukken (behalve om te oefenen met automatische zekeringssystemen). Vergeet niet om de vastgemaakte touwen vervolgens te controleren en te laten controleren door uw partner in het kader van een “dubbele controle”. f. Zorg ervoor dat:

 • het gebruikte touw vrij en strak is (zonder knopen) en de juiste lengte heeft (verschillende kleuren voor grote overhangende wanden en andere zones);
 • bij het toprope klimmen het touw correct door het relais is geleid en blijf dan op uw eigen baan;
 • uw materiaal in goede staat is en u de gebruiksinstructies van de fabrikant strikt naleeft. g. De paalsteek is alleen toegestaan als uw verzekeraar die kan controleren. h. Het is in elk geval ten strengste verboden om:
 • aan toprope klimmen te doen op de overhangende wanden zonder aan de voorkant van de haken te zitten,
 • persoonlijke touwen en haken te gebruiken;
 • zonder touwen te klimmen boven de lijn van de eerste haken;
 • op blote voeten en op een te grote afstand van de muur iemand te zekeren;
 • te zekeren met een achtknoop of halve mastworp;
 • met opzet vanaf de haken naar beneden te springen;
 • specifieke dingen te leren, zoals leren zweven of touwtechnieken, zonder toestemming van het team van Arkose.

Arkose Belgium - Ondernemingsnummer 0715.419.441 Terhulpensesteenweg 166, 1170 Watermaal-Bosvoorde